Okategoriserade

Att lyssna på heavy metal gör dig lugnare

Heavy metal förknippas ofta med aggressivitet och rent allmänt en våldsam och vårdslös livsstil. Under konserter är det till exempel vanligt med så kallad moshing i mosh pits där deltagarna knuffar och ramlar in i varandra i en slags extrem form av dans. Texterna kan också innehålla mycket våld och död. Rent spontant kan känslan vara att hårdrock leder till att människor blir mer arga och även låter sin ilska få mer utlopp i vanliga livet. Därför blev många överraskade när en studie på området visade på det rakt motsatta.

Vad man upptäckte var att heavy metal kunde vara ett sätt att hantera sina starka känslor som ilska och ge dem utlopp. Genom att musiken matchade hur de kände blev de mer känslomässigt tillfredsställda, vilket i sin tur snarare förstärkte positiva känslor. Resultaten tyder på att stress, irritation och fientlighet faktiskt minskade i samband med heavy metalmusiken och att de istället kände sig inspirerade och mer lugna. Studien genomfördes på University of Queensland och deltagarna var i åldrarna 18-34 år. I heavy metals barndom förekom mycket kritik mot musikstilen i att den var en fara för unga människor och gjorde dem mer våldsamma. Att bevisa detta har visat sig svårt, medan många forskare däremot är överens om att när unga människor kan få utlopp för sin ilska, sorg eller ensamhet genom musiken de lyssnar på är det överlag positivt.

Kritik mot forskningen

När forskning gjorts kring heavy metal och extrem musik i allmänhet görs det ofta i en kontrollerad miljö i ett laboratorium, snarare än att deltagaren är i sin naturliga miljö, till exempel ensam i sitt sovrum. Argumentet är att det inverkar på resultaten. Dessutom är det ofta ganska få deltagare i studierna. Det minskar möjligheten att dra långtgående slutsatser.